حب دنیا

این شعر برگرفته از حدیث مولایمان علی (ع) است که فرموده است:

حب الدنیا راس کل خطیئته

دوستی دنیا سرچشمه همه خطاها و گناهان است


حُبّ دنیا

حُبّ دنیا راس کل ّ هر خطا ست / این سخن از جانب مولای ماست

حُبّ دنیا فتنه بر پا می کند / حبّ دنیا دیده دریا می کند

حُبّ دنیا کاخ می سازد عظیم / از منال هر فقیر و هر یتیم

...
حُبّ دنیا گر چه باشد حبّ جاه / افکند از صدر ، انسان را به چاه

حُبّ دنیا حبّ جاه و مال و پول / می کند هر آدمی را مثل غول

حُبّ دنیا می دهد من را فریب / له نمایم هم رفیق و هم رقیب

حَُبّ دنیا می دهد دین را به باد / سازد از پُرطالبان ابن زیاد

...
حُبّ دنیا حرص را افزون کند / قلب هر بیچاره ای را خون کند

حَُبّ دنیا بهر لیلی های پست / صد دل از مجنون بی همتا شکست

حُبّ دنیا سازد انسان را پلید / ابن سعد و شمر و صدّام و یزید

حُبّ دنیا نسلها را می کُشد / بی گناه و با گناه و خوب و بد

حُبّ دنیا صد الهه آفرید / جای معبد در خیابان شد پدید

حُبّ دنیا کرده مهدی را فلج  / چونکه کرده او دهانش بر تو کج


از آقای مهدی ایران نژاد

یا علی!دست ما و دامانت،مگذار که دنیا ما را برباید.

/ 0 نظر / 19 بازدید