اوقات شریفه ی زیارت امام حسین (علیه السلام)

اوقات شریفه ی زیارت امام حسین (علیه السلام)

مؤلف گوید که زیارت امام حسین علیه السلام در اوقات شریفه و لیالى و ایام متبرکه به غیر از این اوقات که ذکر شد نیز افضل است خصوصا اوقاتى که به آن حضرت نسبتى داشته باشد مانند روز مباهله و روز نزول هل أتى و روز ولادت شریف آن حضرت و شبهاى جمعه و از روایتى مستفاد مى‏شود که حق تعالى در هر شب جمعه نظر مکرمتى بر آن حضرت فرماید و جمیع پیغمبران و اوصیاى ایشان را به زیارت او بفرستد (و ابن قولویه از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده که: هرکه زیارت کند قبر امام حسین علیه السلام را در هر جمعه آمرزیده شود البته و از دنیا بیرون نرود با حال حسرت از دنیا و مسکنش در بهشت با امام حسین علیه السلام باشد) و در خبر اعمش است که همسایه او براى او گفت در خواب دیدم که رقعه‏ها از آسمان فرو مى‏ریزد که در آنها امان نوشته‏اند براى هر که زیارت امام حسین علیه السلام کند در شب جمعه و بعد از این در اعمال کاظمین در حکایت حاجى على بغدادى اشاره به این مطلب خواهد شد ص 486 و غیر این اوقات از اوقات شریفه دیگر (و روایت شده: از حضرت صادق علیه السلام پرسیدند که آیا زیارت امام حسین علیه السلام را وقتى هست که بهتر از وقت دیگر باشد فرمود که زیارت کنید آن حضرت را در هر وقت و هر زمان زیرا که زیارت آن حضرت خیر مقررى است هر که آن را بیشتر بعمل آورد خیر بیشتر خواهد یافت و هر که کمتر کند کمتر خواهد یافت و سعى کنید در زیارت کردن آن حضرت در اوقات شریفه که اعمال صالحه در آنها ثوابش مضاعف است و در آن اوقات شریفه ملائکه از آسمان نازل مى‏شوند از براى زیارت آن حضرت) الخ و از براى خصوص این اوقات مذکوره زیارت منقولى یافت نشده بلى در روز سوم ماه شعبان که روز تولد حضرت امام حسین علیه السلام است دعایى از ناحیه شریفه بیرون آمده که بایست آن را خواند و ما آن را در اعمال ماه شعبان ذکر کردیم و بدان نیز که زیارت آن حضرت در غیر کربلا از شهرهاى دور فضیلت زیادى دارد و ما در اینجا به ذکر دو روایت که در کافى و تهذیب و فقیه است قناعت مى‏کنیم روایت اول (ابن ابى عمیر از هشام روایت کرده که حضرت صادق علیه السلام فرمود که: هرگاه راه یکى از شما دور و از خانه‏اش تا به قبور ما مسافت بسیار باشد بالا رود به پشت بام بلندتر منزل خود و دو رکعت نماز کند و اشاره کند به سلام کردن بسوى قبرهاى ما پس بدرستیکه آن به ما مى‏رسد) روایت دوم از حنان بن سدیر از پدرش منقول است که حضرت صادق علیه السلام به من فرمود اى سدیر زیارت مى‏کنى قبر حسین علیه السلام را در هر روز عرض کردم که فداى تو گردم نه فرمود شما چه جفاکارید در هر جمعه زیارت مى‏کنید او را گفتم نه فرمود در هر ماهى زیارت مى‏کنید گفتم نه فرمود در هر سالى او را زیارت مى‏کنید گفتم گاهى از سالها شده که زیارت کرده‏ام فرمود اى سدیر چه جفاکارید شما به امام حسین علیه السلام آیا ندانستید که حق تعالى را دو هزار هزار فرشته است و در تهذیب و فقیه هزار هزار فرشته است ژولیده مو گرد آلوده که مى‏گریند بر آن حضرت و زیارت مى‏کنند و سست نمى‏شوند و چه مى‏شود براى تو اى سدیر که زیارت کنى قبر حسین علیه السلام را در هر جمعه پنج مرتبه و در هر روزى یک مرتبه گفتم فدایت شوم بین ما و بین او فرسخهاى بسیار است فرمود به من که بالا رو به بام خانه‏ات پس نظر کن به جانب راست و چپ پس بلند کن سر خود را بسوى آسمان پس قصد کن جانب قبر آن حضرت را و بگو السَّلامُ عَلَیْکَ یَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ السَّلامُ عَلَیْکَ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَکَاتُهُ نوشته مى‏شود براى تو زیارتى و آن زیارت حجه و عمره است سدیر گفت بسا شد که بجا آوردم این را در ماه بیشتر از بیست مرتبه) و در صدر زیارت اول از زیارات مطلقه گذشت چیزى که مناسب این مقام بود.

التماس دعا


/ 0 نظر / 20 بازدید