«ورود اهل بیت شهید کربلاء دیگرباره به کربلاء»

«ورود اهل بیت شهید کربلاء دیگرباره به کربلاء»


در کتاب لهوف و عوالم و منتخب طریحی مسطور است که: اهل بیت(علیهم السلام) چون از شام بیرون شدند و به عراق نزدیک آمدند، نعمان بن بشیر انصاری را گفتند: ما را از راه کربلاء کوچ بده و دیگر باره به کربلاء آمدند و چنان افتاد که هم در آن روز جابربن عبدالله انصاری و جماعتی از بنی هاشم به قصد زیارت قبر حضرت سیدالشهداء(علیه السلام) وارد کربلاء شدند و ورود آن جماعت هم در آن ساعت بود که اهل بیت(علیهم السلام) در رسیدند. بانگ ناله و زاری و صیحه عویل و بی قراری از جانبین برخاست. مردم آن اراضی از قاضی و دانی چون رسیدن حضرت علی بن الحسین و اهل بیت(علیهم السلام) را بدانستند، به قدم عجل و شتاب در رسیدند و جامه سوگواران در بر کردند و چون ابر بهاران بگریستند؛ سر و مغز را به لطمه بکوفتند و چهرگان را به زخم ناخن بر آشفتند. پس از روزی چند که داد مصائب و نوائب بدادند طریق مدینه را در پیش داشتند.

/ 0 نظر / 20 بازدید