احادیث نبوی تحت واژه ی[زنان و دختران]
ساعت ۳:٤٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۱٢/٢٤  

تحت واژه ی[زنان و دختران]

از گفت و گو با زنان بپرهیزید که مردی با زنی خلوت نمی کند مگر قصد بد می کند. (ح1004) نهج الفصاحه،سخنان پیامبر اکرم،ترجمه ی ابراهیم احمدیان

به ادامه ی مطلب توجه کنید...

 


تحت واژه ی [زنان و دختران]

خدا لعنت کند زنان مرد نما و مردان زن نما را.(ح2233) نهج الفصاحه،سخنان پیامبر اکرم،ترجمه ی ابراهیم احمدیان

نکته ی اخلاقی:دوری از شبیه کردن خود به جنس مخالف(چه از لحاظ پوشش و چه آرایش ظاهری و حتی احساسات و خصایص فطری،چون یک زن با زن بودن و ادامه ی مسیر کمالش با استفاده از ویژگی ها و خصایص فطری خودش به سعادت حقیقی می رسد و یک مرد هم با استفاده از خصایص فطری خود )

تحت واژه ی [زنان و دختران]

هر یک از آدمیزادگان ،فرمانروایی است،مرد فرمانروای خانواده ی خویش است و زن فرمانروای خانه است. (ح2172) نهج الفصاحه،سخنان پیامبر اکرم،ترجمه ی ابراهیم احمدیان

تحت واژه ی [زنان و دختران]

زنی که دور از بستر شوهرش می خوابد فرشتگان تا صبح او را لعنت می کنند. (ح187) نهج الفصاحه،سخنان پیامبر اکرم،ترجمه ی ابراهیم احمدیان

نکته ی اخلاقی:توجه به نیاز های عاطفی و غریزی همسر

تحت واژه ی [زنان و دختران]

هر زنی که بی دلیل از شوهرش طلاق خواهد، بوی بهشت بر او حرام است. (ح1021) نهج الفصاحه،سخنان پیامبر اکرم،ترجمه ی ابراهیم احمدیان

نکته ی اخلاقی: تلاش برای تحکیم روابط خانوادگی و سازش همسران با هم

تحت واژه ی [زنان و دختران]

بدانید که هیچ مردی با زن بیگانه خلوت نمی کند جز آنکه شیطان نفر سوم[سومین نفر آن ها]است.  (ح478) نهج الفصاحه،سخنان پیامبر اکرم،ترجمه ی ابراهیم احمدیان

نکته ی اخلاقی: دوری از مقدمات گناهان کبیره،چه رسد به خود گناهان

تحت واژه ی [زنان و دختران]

زنا کار است زنی که خود را معطر کند و بر مردانی بگذرد که بویش را می شنوند. (ح177) نهج الفصاحه،سخنان پیامبر اکرم،ترجمه ی ابراهیم احمدیان

نکته ی اخلاقی: دوری از مقدمات گناهان کبیره، خواهران ،برادرانه گوشزد می کنم ،وقتی بوی عطر یا ادکلن شما به مشام بسیاری از افراد می رسد،امکن دارد با این جلب توجه برای شما دامهایی را بگسترانند که موجب تباهی خانواده ها میشود،با دست خود برای خودمان دام پهن نکنیم.

 تحت واژه ی [زنان و دختران]

هر مردی زنی گیرد و نیت کند که مهرش[مهریه اش] ندهد ،هنگام مرگ همچون زناکاران می میرد و هر کس چیزی بخرد و نیت کند که قیمتش ندهد، هنگام مرگ همچون خیانتکاران می میرد و خیانتکار در آتش است. (ح1031) نهج الفصاحه،سخنان پیامبر اکرم،ترجمه ی ابراهیم احمدیان

  نکته ی اخلاقی:دوری از ازدواج هایی که پشتوانه ی آنها مهریه های سنگین است،مهریه بهتر است سبک باشد تا شوهر به نشانه ی علاقه ی خود به همسرش آنرا به او بدهد،پشتوانه ی زندگی تحقیق و اطمینان از ایمان و اعتقادات و عمل صحیح همسر است ،نه مهریه ی سنگین،(لطفا این قسمت را با احکام فقهی آن اشتباه نکنید،می گوند مهریه عند المطلبه است،یعنی هر گاه از طرف زن مطالبه شد باید پرداخت شود مگر آنکه از اول معلوم بوده که شوهر توانایی پرداخت آنرا ندارد،در این رابطه می توانید به رساله ی مرجع تقلید خود رجوع کنید.)


التماس دعا