هرچیز که در جستن آنی ، آنی
ساعت ۱٠:٢٠ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٢/٧  

  گر در طلب لقمه نانی ، نانی

 

  گر در طلب گوهر کانی ، کانی

 

  این نکته و رمز اگر بدانی ، دانی

 

  هرچیز که در جستن آنی ، آنی

 

به نقل ازhttp://helmah.blogfa.com/


کلمات کلیدی: اشعار