16حدیث نبوی تحت واژه ی (دروغ)
ساعت ٤:۳٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۱٢/٢٤  

احادیث نهج الفصاحه،سخنان پیامبر اکرم(ص)،تحت واژه ی[دروغ]

۱-[دروغ]برای درغگویی مرد همین بس که هر چه را می شنود بگوید. نهج الفصاحه،سخنان پیامبر اکرم(ح2130)

 

۲-[دروغ]نشانه ی منافق سه چیز است:سخن به دروغ گوید،از وعده تخلف کند و در امانت خیانت نماید. نهج الفصاحه،سخنان پیامبر اکرم،ترجمه ی ابراهیم احمدیان(ح7)

 

۳-[دروغ]راستی مایه ی آرامش است و دروغ مایه ی بی قراری است. نهج الفصاحه،سخنان پیامبر اکرم،ترجمه ی ابراهیم احمدیان (ح1864)

 

۴-[دروغ]راستی به نیکوکاری راه می نماید و به بهشت می انجامد.گاه کسی چندان بر راستی استوار می ماند که او را نزد خدا(( صدیق)) نام می نهند،و نا راستی به بدکاری راه می نماید و به آتش می انجامد.گاه کسی چندان بر ناراستی پای می فشارد که او را نزد خدا ((کذاب)) نام می نهند. نهج الفصاحه،سخنان پیامبر اکرم،ترجمه ی ابراهیم احمدیان(ح648)

 به ادامه ی مطلب بروید...

 


۵-[دروغ]مبادا دروغ بگویید؛ زیرا نه جدی و نه شوخی اش روا نیست.هیچ کس نباید به کودک خویش وعده دهد و وفا نکند. دروغ آدمی را به بدکاری می اندازد و بدکاری به دوزخ می کشاند و صداقت است که آدمی را نیکوکار می کند ونیکوکاری به بهشت راه می نماید. نهج الفصاحه،سخنان پیامبر اکرم،ترجمه ی ابراهیم احمدیان(ح999)

 

۶-[دروغ] نیکی به پدر و مادر عمر را دراز می کند و دروغ روزی را کم می کند و دعا قضا را رد می کند.[بر طرف می کند.] نهج الفصاحه،سخنان پیامبر اکرم،ترجمه ی ابراهیم احمدیان(ح1087)

 

۷-[دروغ]راستی کنید.اگر می پندارید راستی مایه ی هلاک است،چنین نیست،بلکه مایه ی نجات است و از دروغ بپرهیزید.اگر می پندارید دروغ مایه ینجات است چنین نیست،بلکه مایه ی تباهی است.(ح1127) نهج الفصاحه،سخنان پیامبر اکرم،ترجمه ی ابراهیم احمدیان

 

۸-[دروغ] شش چیز را از من بپذیرید تا من بهشت شما را ضمانت کنم : چون سخن می گویید دروغ مگویید و چون وعده  می دهید ، وفا کنید و چون امانت می گیرید ، خیانت مکنید  و چشم خویش را [از حرام]نگاه دارید و دست خویش را [از بدی] ببندید و فرج و دامان خود را نگاه دارید(در مورد شهوات به گناه نزدیک نشوید.) . نهج الفصاحه،سخنان پیامبر اکرم(ح1174)

 

۹-[دروغ] سه چیز در هر که باشد منافق است،هر چند روزه بدارد و نماز بخواند و حج و عمره بگزارد و بگوید : ((من مسلمانم )) : آنکه چون سخن می گوید، دروغ گوید و چون وعده می دهد ، وفا نکند و چون امانت می گیرد ، خیانت کند. نهج الفصاحه،سخنان پیامبر اکرم،ترجمه ی ابراهیم احمدیان(ح1280)

 

۱۰-[دروغ] راستی پیشه کنید که دری است از درهای بهشت و از ناراستی دوری کنید که دری است از درهای جهنم. نهج الفصاحه،سخنان پیامبر اکرم،ترجمه ی ابراهیم احمدیان(ح1978)

 

 ۱۱-[دروغ] خیانتی است بس بزرگ ، اگر به برادرت سخنی گویی که راستش شمارد و دروغ باشد. نهج الفصاحه،سخنان پیامبر اکرم،ترجمه ی ابراهیم احمدیان(ح2120)

 

۱۲-[دروغ]  دروغ باعث رو سیاهی است و سخن چینی مایه ی عذاب قبر. نهج الفصاحه،سخنان پیامبر اکرم،ترجمه ی ابراهیم احمدیان(ح2193)

 

۱۳-[دروغ]  دو صفت در مؤمن جمع نمی شود:بخیلی و دروغگویی. نهج الفصاحه،سخنان پیامبر اکرم،ترجمه ی ابراهیم احمدیان(ح2438)

 

۱۴-[دروغ]  زیاد دروغ گفتن از گناهان بزرگ است. نهج الفصاحه،سخنان پیامبر اکرم،ترجمه ی ابراهیم احمدیان(ح2760)

 

۱۵-[دروغ]  هرکس،دانسته ،بر من دروغ بندد،باید جای خویش را در آتش بیابد. نهج الفصاحه،سخنان پیامبر اکرم،ترجمه ی ابراهیم احمدیان(ح2814)

 

۱۶-[دروغ]  وای بر کسی که سخن دروغ می گوید تا مردم بخندند،وای بر او،وای بر او. نهج الفصاحه،سخنان پیامبر اکرم(ح3189)

التماس دعا

 


کلمات کلیدی: احادیث ،14معصوم ،معرفی کتاب