السلام علیک یا سبط اکبر
ساعت ۱:٤٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۱۱/٢۳  

السلام علیک یا ابن رسول الله

السلام علیک یا امام حسن مجتبی

السلام علیک یا سبط اکبر


** آتـــش زده گـلـچـیـن جــفـا پـیـشـه چـمـن را **
** افـکــنــده ز پــا قـامــت رعــنـای ســمـن را **

** افـسـوس که از زهـر جگـر سـوز شرر بار **
** افـروخـتـه است سـوده الماس حــسـن(ع) را **

** مــظـلـوم چـنـان بـود کـه مـی دیـد هــمـسـر **
** در خــانـه خــود آن هــمـه آزار و فــتــن را **

** مـسـمـوم شـد آن حـجت دادار و ز غـم کرد **
** گلگـون ز سم از خون جگر، سرخ لگن را **

** بس طعنه جانسوز که از دشمن واز دوست **
** بـشـنیـد و نـیاورد بـه لـب، ســوز سـخـن را **

** درحیرتم از چرخ که از بهرچه می خواست **
** آزرده بـه غــم خـسـرو دیـن، فـخر زمـن را **

** از بـعـد شـهـادت ز جـفـا بـیـن که عـدو کرد **
** مضـروب ز پـیکان بـلا، نـعـش حـسـن(ع) را **

** خـواهی که اگر کـور نیائی به صـف حـشـر **
** افشان به عـزایش ز بصر، اشـک محـن را **

التماس دعا